Cici delavnice

Kreativno preživljanje prostega časa za otroke in mladostnike.

Kreativno in zabavno

Otroške delavnice Atilem v Noommu

Pri nas je vedno veselo, sproščeno in zabavno. Radi ustvarjamo, poustvarjamo, raziskujemo in se igramo. Vsaka delavnica je skrbno pripravljena in strokovno izvedena. Za prijetno vzdušje poskrbi Vanja.

ROJSTNODNEVNE ZABAVE

Vaši otroci lahko pri nas praznujejo svoje rojstne dneve, ki so lahko tematsko obarvani. Ob odlicni hrani in glasbi, bodo dobili tudi tattooje iz bleščic. Tudi baloni ne bodo manjkali. Starost:

RISANJE in SLIKANJE

Delavnice so namenjene otrokom, ki želijo svoj čas preživeti v likovno ustvarjalnem okolju ter družbi kreativnih. Zabavne, poučne in ustvarjalne likovne delavnice, kjer se bodo otroci spoznali z različnimi likovnimi

PRAVLJICE

Delavnice so glede na starost oz. želje prilagojene otrokom. Zajemajo medpodročno povezovanje. Po pravljici sledi pogovor in nato likovno ali gledališko poustvarjanje pravljice ter zabavno druženje. Starost: od 3. leta

LIKOVNE DELAVNICE

Gre za delavnice, kjer bomo izdelovali iz papirja (origami, lepljenke, barvanje mandal), prostorsko oblikovali, odtiskovali … Delavnice so glede na starost oz. želje prilagojene otrokom. Starost: od 5. leta naprej.

RIŠEMO & SLIKAMO

Pridobivanje likovnih izkušenj in znanj, bodisi prvih ali nadaljnjih.

 • Delavnice so namenjene otrokom od 5. leta naprej.

 • Tyrševa 3, Maribor v 3. nadstropju.

 • Delavnice izvaja Vanja Jug, vzgojiteljica in likovnica

 • Prijava na delavnice: 040 973 273

 • Cilji:
  – otroci razvijajo opazovanje, zaznavanje, domišljijo
  – navajajo se na samostojnost, zbranost pri delu, iznajdljivost, vztrajnost in
  urejenost likovnega izdelka
  – usvajajo osnovna znanja likovne teorije

PRAVLJICE

Branje pravljic z likovnim ali gledališkim poustvarjanjem ter zabavnim druženjem.

 • Delavnice so za otroke od 3. leta naprej.

 • Tyrševa 3, Maribor v 3. nadstropju.

 • Delavnice izvaja Vanja Jug, vzgojiteljica in likovnica.

 • Prijava na delavnice: 040 973 273

 • Cilji:
  – poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
  – domišljijska rabe jezika
  – otrok se identificira s književno osebo ter doživlja književno dogajanje
  – ustvarjalno izražanje z drugimi načini izražanja (jezik, igra vlog, likovno, plesno)

LIKOVNE DELAVNICE

Izdelovanje origamijev in lepljenke iz papirja, barvanje mandal, prostorsko oblikovanje, odtiskovanje in še več.

 • Delavnice so za otroke od 5. leta naprej.

 • Tyrševa 3, Maribor v 3. nadstropju.

 • Delavnice izvaja Vanja Jug, vzgojiteljica in likovnica.

 • Prijava na delavnice: 040 973 273

 • Cilji:
  – razvijamo tipne zmožnosti in domišljijo
  – bogatenje sposobnost zaznavanja
  – učencem razvijamo občutek za prostor
  – opazujejo različne prostore, predmete in osebe v prostoru
  – navajamo jih na urejenost prostora, okolja